تبلیغات
مرجع گرافیک و ایده پردازی [وب سایت شخصی سهیل یزدان پناه] - مطالب ویروس شناسی
 
مرحله مهم و عمده در همانند سازی ویروسی در تمام ویروس ها مشابه است. سلول میزبان به عنوان كارخانه عمل كرده و سوبسترها ، انرژی ، ماشین لازم برای سنتز پروتئین ها و همانند سازی ژنوم را فراهم می سازد. روندی كه هر ویروس برای انجام این مراحل و غلبه بر محدودیت های بیوشیمیایی طی می نماید به واسطه ساختار ژنوم ویروسی مشخص می شود. انولپ دار بودن یا انولپ دار نبودن در روند تكثیر ویروس تاثیر گذار است. چرخه همانندسازی ویروسی به فاز های مختلفی تقسیم می شود . ویروس در فاز اولیه (early phase) باید سلول میزبان خود را مشخص كرده و به درون غشاء آن نفوذ نماید و ژنوم ویروس در سیتوپلاسم سلول رها شود(بدو پوشش كپسیدی) و اگر لازم باشد ژنوم وارد هسته سلول میزبان شود.فاز تاخیری (late phase) با شروع همانند سازی ژنوم و سنتز ماكرومولكول های ویروسی شروع شده و با تجمع ویروسی و رهایی ویروس ادامه می یابد. خروج ژنوم از كپسید عفونت زایی ویروس را مختل می كند.هر سلول آلوده ممكن است بیش از 1000000 ذره ویروسی ایجاد كند. تنها 1 تا 10% این ذرات می توانند عفونت ایجاد كنند. زمان یك چرخه كامل تكثیر و همانند اسزی ویرو بستگی به ویژگی های سلول میزبان دارد
نوع مطلب : ویروس شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1. شناسایی و اتصال به سلول هدف : اتصال VAP یا ساختار های سطحی كپسید ویریون به گیرنده های سطحی سلول تعیین كننده این است كه كدام سلول می تواند توسط ویروس  آلوده شود. گیرنده یك ویروس در سطح سلول ممكن است پروتئینی یا كربوئیدراتی باشد. ویروس هایی كه به گیرنده موجود بر روی سلول های خاص متصل  می شوند محدود به گونه های خاصی (طیف میزبانی) یا سلول خاصی می باشند. سلول هدف حساس به عنوان تمایل بافتی مطرح می شود ویروس اپشتین-بار  یك هرپس ویروس بوده و به واسطه رسپتور c3d موجود بر روی سلول های B انسان طیف بافتی و میزبان محدودی دارد.. پارو ویروس B19 به گلوبوزید (آنتی ژن p گروه خونی) بیان شده در پیش از های اریتروئیدی متص می شود....

برای خواندن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب


نوع مطلب : ویروس شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 11 مرداد 1391
ویروس ها از نظر ساختار ممكن است  از طیف ساده و كو چك (پاروویروس و پیكو نا ویروس) تا بزرگ و پیچیده (پاكس ویورس و هرپس ویروس) متغیر باشد. نام ویروس ها ممكن است بیان گر خصایص ویروس ، بافتی كه برای اولین بار در آن شناسایی شده اند و یا بیماری ای كه ایجاد می كند باشد.برای مثال نام پیكو ناویروس یا توگا ویروس بیانگر ساختمان ویروس است، و یا نام رتروویروس بیانگر ویروس هایی است كه می توانند از روی رشته RNA ، DAN را سنتز كنند. نام آدنو ویروس ها و یا رئوویروس ها یادآور اندامی هستند كه برای نخستین بار در آن  اندام ها شناسایی شدند
بیشتر ویروس ها را براساس ویژگی های فیزیكی و شیمیایی ، مرفولوژی (حضور یا فقدان انولپ) ، نوع ژنوم و نحوه تكثیر طبقه بندی می كنند. ویروس های DNAدار مربوط با بیماریهای انسانی به 7 خانواده دسته بندی می شوند :
1. Pox viridae
2. Herpes viridae
3. Adeno viridae
4. Hepadna viridae
5.Polyma viridae
6. Papilloma viridae
7. Parvoviridae
ویرورس های RNAدار به 14 خانواده تقسیم می شوند ....

برای خواندن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید


    

 


ادامه مطلب


نوع مطلب : ویروس شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
واحد اندازه گیری  ویریون نانومتر است. اندازه ویروس های مطرح در پزشكی از 18 نانومتر (پاروویروس ها) تا 300 نانومتر (پاكس ویروس)می باشد. پاكس ویروس ها غالبا با میكروسكوپ نوری قابل مشاهده بوده و از نظر اندازه 4/1 اندازه باكتری استافیلوكك است. ویروس های بزرگتر حاویی ژنوم یشتری بوده در نتیجه پروتئین های بیشتری را كد می كنند. این نوع ویروس ها عموما پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر ویروس ها دارند.

برای خواندن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نماییدادامه مطلب


نوع مطلب : ویروس شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 مرداد 1391
كپسید ویروس ها از تجمع پروتئین های مجزا به منظور تشكیل واحد های بزرگتر به وجود می آیند. تمامی اجزا كپسید خصایص شیمیایی دارند كه به آنها اجازه می دهد تا به گونه ای در كنار هم قرار بگیرند تا واحد بزرگتری ایجاد گردد. از كنار هم قرار گرفتن این پروتئین ها ساختار هایی همچون پروتومرها ، كپسومر ها ، پروكسید و كپسید به وجود می آید. طی فرآیندی پروكسید به كپسید تبدیل می شود. در مورد برخی ویروس ها كپسید اطراف ژنوم ویروس تشكیل      می شود ، در حالی كه در برخی دیگر از ویروس ها ، كپسید به صورت پوسته تو خالی (پروكسید) تشكیل شده كه می باید توس ژنوم پر شود.

برای خواندن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب


نوع مطلب : ویروس شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 8 مرداد 1391
ژنوم ویروس های RNA دار در یک mRNA یا الگویی از آن قرار دارند. از آنجایی که سلول فاقد همانند سازی و تکثبر  RNA هستند ژنوم ویروس ها باید داری RdRp (رپلیکاز و ترانس گریبتاز) باشد. اکثر RNA  پلی مراز ویروسی سریع عمل نموده اما همراه با خطاهایی هستند که منجر به موتاسیون می شود...

برای خواندن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نماییدادامه مطلب


نوع مطلب : ویروس شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 7 مرداد 1391
همانند سازی ژنوم ویروس های DNA دار نیازمند DNA پلی مراز وابسته به (DNA (DdDp و داكسی ریبونوكلئوتید تری فسفات (خصوصا تیمیدین) است. رو نویسی از ژنوم DNA ویروس ها (به جز پاكس ویروس ) در هسته (با استفاده از آنزیم های سلولی) صورت می گیرد. رونویسی از ژن های ویروسی به واسطه تعامل پروتئین های خاص متصل شونده به DNA با پرو موتور و توالی های افزاینده (enhancer) موجود در ژنوم ویروسی تنظیم می شود. پروموتور های ویروسی و توالی های افزاینده مشابه توالی های پروموتور و افزاینده موجود در سلول میزبان بوده و بدین ترتیب امكان اتصال فاكتورهای فعال كننده رونویسی DdRP فراهم می شود.
 
برای خواندن متن کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب


نوع مطلب : ویروس شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 7 مرداد 1391
ویروس های که باکتری را آلوده می کنند به نام باکتریوفاژ شناخته می‌شوند. بسیاری از باکتریوفاژها حاوی اسید نوکلئیک DNA دو رشته‌ای هستند که توسط یک لایه پروتئینی حاوی پروتئین احاطه شده است. باکتریوفاژهای بزرگ مانند t2 ،t4 ، t8کپسید پیچیده‌ای دارند که بخش سر آن چند وجهی است و ژنوم درآن قرار دارد و در بخش دم که به عنوان اندام اتصالی و مجرایی برای انتقال ژنوم ویروس به داخل سلول باکتری عمل می‌کند. این بخش توسط غلاف پروتئینی (sheath) مارپیچی احاطه شده است که قدرت انقباظی دارد. این غلاف از یک جهت توسط دیسک نازکی به نام گردن (collar) به بخش سر و از جهت دیگر به صفحه‌ای قاعده‌ای متصل می‌شود. صفحه قاعده‌ای ساختمانی شش گوش دارد که از هر یک از گوش‌های آن فیبرهای نازک دمی  .(tail fiber).  خارج می گردندنوع مطلب : ویروس شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   


  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
 
 
بالای صفحه